Пишете ми тук:

Дата: 23.03.2011

Вложил: maggie

Заглавие: обичам училището

Обичам ви г-жо Колева

Обратно към дискусията